Ap Sanders

Sanders Makelaardij
Gebiedsnieuws
9 februari 2024

Woonconferentie Heteren-Zuid

Woonconferentie Heteren-Zuid zeer goed bezocht

Op 29 januari 2024 organiseerde Dorpsraad Heteren een woonconferentie in zalencentrum de Bongerd over woningbouw in het dorp. De informatieavond werd zeer goed bezocht en er was volop inbreng vanuit de inwoners van Heteren. Er werden diverse presentaties gehouden vanuit verschillende betrokken partijen.

De noodzaak voor woningbouw in Heteren werd door de Dorpsraad onderstreept. Deze is ook nodig voor het in stand houden van voorzieningen en voor de doorstroming. Er zal worden gebouwd voor alle doelgroepen, dus voor jong en oud, en er moeten ook nieuwe huurwoningen komen. De woningstichting benadrukte namelijk de grote behoefte aan sociale huurwoningen. Voor iedere woning die momenteel vrij komt zijn er honderden kandidaten. Het motto is dus bouwen, bouwen, bouwen.

De gemeente Overbetuwe vertelde over de uitdagingen die er zijn om snel tot planvorming te komen. Zo moet de locatie formeel nog worden opgenomen in de gemeentelijk omgevingsvisie, moet er nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden en zal er vervolgens een zogenaamd omgevingsplan moeten komen om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. De netcongestie (het overbelaste elektriciteit netwerk) lijkt een uitdaging te worden. Dit is een landelijk probleem en hier wordt wel actief naar oplossingen gezocht. Daarnaast heeft K3 toegelicht hoe zandwinning en natuurontwikkeling in het gebied gelijk kunnen lopen. Het zand kan ook worden ingezet bij de realisatie van Heteren-Zuid.

Bovendien werd namens de drie betrokken ontwikkelaars (Roosdom-Tijhuis, Van Arnhem Bouwgroep en Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling) door Atelier Dutch op deze avond onze gebiedsvisie op Heteren-Zuid gepresenteerd. In deze visie kwamen de ideeën voor de herinrichting van het gebied op hoofdlijnen samen, inclusief de relatie met de omgeving en andere uitgangspunten. Er is aangegeven wat de speerpunten zullen worden bij de ontwikkeling en de fasering in de tijd die goed mogelijk is.

Aansluitend aan deze presentaties ontstond er een levendige discussie met de betrokkenen waarin ook wethouder D. Horsthuis-Tangelder zijn rol toelichtte. De gemeente zal een omgevingsvisie opstellen die wordt voorgelegd aan de raad en daarna kan de planvorming van Heteren-Zuid opgestart worden. Per saldo is op deze avond de participatie gestart, maar uiteraard volgen nog veel meer mogelijkheden voor de bewoners om hun mening te geven over de plannen.

Op het formele deel van de avond volgde vervolgens een ‘woonmarkt’ waar de betrokkenen via banners hun plannen persoonlijk konden toelichten en tevens geïnteresseerden te woord stonden. Al met al was het een zeer waardevolle start van het project, met als doel een integraal plan te maken dat door de inwoners van Heteren wordt gedragen!

De (3) ontwikkelaars inventariseren vanaf heden via de website www.heteren-zuid.nl de wensen van potentiële woningzoekers en andere belangstellenden om deze waar mogelijk mee te nemen in de plannen. Hiertoe is een korte enquête opgesteld. Denk je mee? Vul de enquête in.

Cookie policy

Van Wanrooij gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar vanwanrooij.nl/privacy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Van Wanrooij toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen